Taip Bahan Carian

iklan adnow

loading...

Tudung Kanak-Kanak

Tudung kanak-kanak
............................................................

Ahad, 26 Mac 2017

Cara Membuka Password Excel Yang Dikunci


Bagi setiap file MS Excel yang mengandungi fomula-fomula pengiraan haruslah dilindungi dengan memasukkan password (Protect Sheet) supaya data atau fomula pada excel lebih selamat. Dengan meletakkan password (Protect Sheet) pada fail Excel segala data dan fomula terselamat dari hilang atau terpadam (delete) secara tidak sengaja.

Walau bagaimanapun, ada kalanya kita pula terlupa password yang telah kita masukkan. Jadi amat sukar untuk kita menyunting (edit) fail Excel tersebut. Berikut adalah cara bagaimana untuk membuka fail MS Excel yang telah dikunci dengan 'Protect Sheet'.

1. Klik kanan pada nama sheet file yang ada di tab bawah dan pilih “VIEW CODE” atau anda boleh tekan “Alt + F11″ pada keyboard.


Paparan Microsoft visual basic akan kelihatan seperti gambar seperti di bawah ini.2. Copy kode script dibawah dan paste di dalam Microsoft visual basic yang telah terpapar.


Sub InternalPasswords()

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveWorkbook.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If ActiveWorkbook.ProtectStructure = False Then

If ActiveWorkbook.ProtectWindows = False Then

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

Exit Sub

End If

End If

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub


Contoh:
3. Klik TOOLS kemudian pilih MACROS.4. Klik Run5. Tutup paparan Microsoft Visual Basic dan kembali pada fail MS Excel anda.
Password (Protect Sheet) pada excel anda telah berjaya dibuka.

Selamat mencuba...

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

FeedBurner FeedCount

Pengikut

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Subscribe Now: poweredby

Powered by FeedBurner